BSE-A Loadcell Digital

Bir elektronik kantarın kalbi, yükü algılayan ve elektriksel sinyale dönüştüren yük hücresidir.
Elektronik teknolojisinde 1970’li yıllardan bu yana dijital teknoloji devrimi yaşanmaktadır. Modern dijital teknolojinin programlanabilen akıllı ürünleri, daha yüksek kalite, güvenilirlik ve güçlü fonksiyonları ile hızla eski analog teknoloji ürünlerinin yerini almaktadır. Bassan dijital yük hücreli tartım sistemleri, elektronik kantarın ölçüm hassasiyetini, tartım doğruluğunu ve bakım performansını temelden değiştiren, teknolojik ve yapısal özelliklere sahiptir.
Kantar kullanıcısı bir endüstriyel işletmenin beklentileri ;
• Yüksek hassasiyet ve her zaman doğru tartım performansı sayesinde hammadde veya ürün kayıplarını minimize etmek
• Kantarın arıza yapmaması yada olası arızaların minimum sürede ve maliyette giderilmesi
• Gerektiğinden fazla para ödemeden güvenilir, kaliteli ve izlenebilir bir kantara sahip olmak.
• İşletmenin daha ileri teknoloji yatırımlarında mevcut sistemin teknolojik gelişime açık olması
Endüstri 4.0 çağının ana bileşenlerinden yeni nesil yazılım ve donanım ürünü olan dijital yük hücreleri ve tartı enstrümanları, endüstriyel tartımda tüm bu beklentileri karşılayacak şekilde tasarlanmışdır.
×